Urząd Gminy

Bedlno

 

I N F O R M A C J A

 o wyniku  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  w Urzędzie Gminy w  Bedlnie

przeprowadzonym w Urzędzie Gminy w Bedlnie w dniu 1  lipca  2008 roku.

 

                Stosownie do art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) podaje się informację o wynikach przeprowadzonego naboru:

 

1. Nabór przeprowadzono w Urzędzie Gminy Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. Łódzkie,

2. Stanowisko urzędnicze, na które dokonano naboru – Kierownik  Urzędu  Stanu  Cywilnego w Urzędzie Gminy w Bedlnie,

3. W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano kandydata – DOROTĘ   LIWIŃSKĄ, z którą została zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 15 sierpnia 2008 roku na czas nieokreślony,

4. Wyłoniona kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, zarówno w zakresie posiadanego kierunku wykształcenia jak również doświadczenia zawodowego. O przydatności zawodowej Pani  na wolne stanowisko urzędnicze zadecydowały: wykształcenie, staż pracy w administracji, biegła znajomość obsługi komputera oraz dobra znajomość przepisów prawa w zakresu administracji samorządowej oraz prawa o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności

Postępowanie w ramach naboru przeprowadził zespół w składzie:

- Przewodniczący - Wójt Gminy  mgr inż. Krzysztof Kołach,

- Członek – inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.  

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

 

                                                                           mgr inż.  Krzysztof   Kołach                           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-08-19 11:05:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-19 11:05:26
  • Liczba odsłon: 1140
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338807]

przewiń do góry