Urząd Gminy Bedlno

 

                                                                   I N F O R M A C J A

                                   o wyniku  naboru  na  wolne  stanowisko  urzędnicze 

                ASPIRANT  PRACY  SOCJALNEJ  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej

                w  Bedlnie

przeprowadzonym w Urzędzie Gminy w Bedlnie w dniu 14 stycznia 2008 roku.

 

                Stosownie do art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) podaje się informację o wynikach przeprowadzonego naboru:

 

1.       Nabór przeprowadzono w Urzędzie Gminy Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. Łódzkie,

2.       Stanowisko urzędnicze, na które dokonano naboru – aspirant pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie,

3.       W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano kandydata – DOROTĘ  JANKOWSKĄ  ,z którą została zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,

4.        Wyłoniona kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, zarówno w zakresie posiadanego kierunku wykształcenia jak również doświadczenia zawodowego. O przydatności zawodowej Pani  na wolne stanowisko urzędnicze zadecydowały: wykształcenie  , staż pracy w administracji, biegła znajomość obsługi komputera oraz dobra znajomość przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej.

Postępowanie w ramach naboru przeprowadził zespół w składzie:

- Przewodniczący - Wójt Gminy  mgr inż. Krzysztof Kołach,

- Członek – Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej – Lidia Szymańska,

- Członek - Inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.  

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

 

                                                                           mgr inż.  Krzysztof   Kołach                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-22 09:47:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-22 09:47:05
  • Liczba odsłon: 1035
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347225]

przewiń do góry