SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY ds. KANCELARYJNO – BIUROWYCH

- Bogumiła Kruczkowska 

tel. 24 282-17-70

kompetencje:

1. prowadzenie sekretariatu   urzędu, a w szczególności:

- przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz oraz wewnątrz urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji,

- bieżące przyjmowanie i wysyłanie poczty drogą elektroniczną,

- prowadzenie pocztowej książki nadawczej i wysyłanie korespondencji,

- obsługa kserokopiarki i środków łączności.

2. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do urzędu oraz przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski a także organizowanie ich kontaktów z Wójtem Gminy lub kierowanie do właściwych stanowisk pracy;

3. przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta Gminy;

4. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie ;

5. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników w godzinach pracy;

6. prowadzenie biblioteki urzędowej;

7. prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:46:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 09:22:17
  • Liczba odsłon: 2566
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334874]

przewiń do góry