Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w GMINIE BEDLNO

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, że:

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: GMINA BEDLNO

Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem:

BEDLNO 24,   99-311 BEDLNO

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych

od 01 stycznia 2019 roku

pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail wioszuk@wp.pl


2.       Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez GMINĘ BEDLNO zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa*.

3.       Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4.       Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji.

5.       Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.

6.       Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.

8.       Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest konieczne i prawnie wymagane.   Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

*W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych należy zwrócić się do odpowiedniej komórki organizacyjnej, która przetwarza dane osobowe.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-13 15:05:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-02 15:18:41
  • Liczba odsłon: 5797
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335288]

przewiń do góry