WYKAZ

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bedlno przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleckiej DąbrowieNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bedlno przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleckiej Dąbrowie – na okres 75 lat na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej.


L.p.

Nr działki

Pow. działki

Położenie

Opis nieruchomości (klasa bonitacji)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

225

0,0287

Plecka Dąbrowa

Nieruchomość położona przy drodze gminnej „Plecka Dąbrowa przez wieś”. Klasa gruntu – Bi.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Na prowadzenie działalności statutowej.


  1. Wysokość czynszu: 1 zł rocznie + podatek VAT 22%.

  2. Czynsz płatny: do 15 marca każdego roku, z góry za dany rok na konto Urzędu Gminy w Bedlnie lub w kasie Urzędu.

  3. Czynsz dzierżawny nie ulegnie zmianie.

  4. Bliższych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać od pracownika ds. gospodarki gruntami tut. Urzędu pokój nr 15.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, u sołtysa w miejscowości położenia nieruchomości, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie na okres 21 dni tj. od 18.04.2008 r. do 09.05.2008 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-18 08:37:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-18 08:37:38
  • Liczba odsłon: 769
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2759882]

przewiń do góry