WOJEWÓDZKA  KARTA  RODZIN  WIELODZIETNYCH

 

            Program pn. „ Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych przyjęty został w dniu 27 sierpnia 2013 roku przez Sejmik Województwa Łódzkiego, zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych zarówno przez instytucje samorządu województwa łódzkiego , w tym przez instytucje kultury, edukacji , sportu ,turystyki , zdrowia, jak i  prywatnych partnerów, oraz firmy działające w branży spożywczej, przemysłowej i gastronomicznej.

             Kartę mogą otrzymać  rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie województwa łódzkiego ( przy czym do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim) , mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczeń wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Karta wydawana jest bezpłatnie  na okres 36 miesięcy .

               Aby móc uzyskać zniżki u partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzka Kartę Rodzin Wielodzietnych, o wydanie której, po złożeniu stosownego wniosku, rodzina winna ubiegać się w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi , ul. Snycerska 8, będącego Koordynatorem Programu.

             Wszystkie informacje odnoszące się do Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych , w tym Regulamin, wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i aktualny katalog ulg, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl

                Informacji zasięgnąć można także telefonicznie u pracownika Regionalnego Centrum Polityki Społ4ecznej w Łodzi pod numerem 42/203-48-67 .

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-17 08:47:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-17 08:47:49
  • Liczba odsłon: 643
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679640]

przewiń do góry