PROGRAM DOBRY START - 300 zł dla ucznia

PROGRAM DOBRY START  - 300 zł dla ucznia

W ramach rządowego „ Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł .

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole , aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne , uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Należy zaznaczyć, że szkoła – oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum,  szkołę ponadpodstawową, i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych , szkołę artystyczną w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki , a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia droga tradycyjną ( w formie papierowej).

Ważne : Wniosek należy złożyć do 30 listopada   danego roku .

Aby otrzymać wsparcie , należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka , ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy , osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek   należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Należy zaznaczyć  ,że 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka ) w szkole lub przedszkolu. 

Świadczenie dobry start nie  podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Wzór wniosku

Pliki do pobrania

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-29 11:48:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-29 11:48:42
  • Liczba odsłon: 1128
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347420]

przewiń do góry