COROCZNA INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST SKŁADANA DO WÓJTA GMINY

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest".

Informację przedkłada się corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:

  1. Osoba fizyczna - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;
  2. Osoba prawna - właściwemu marszałkowi województwa.

Informację sporządza się w 2 egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Ocena użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest w 1 egzemplarzu sporządza właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest.

Wyniki oceny należy wpisać w "Informację o wyrobach zawierających azbest".

W zależności od liczby uzyskanych punktów w ocenie określa się stopień pilności usunięcia wyrobów i termin kolejnej oceny stanu wyrobów.

Ocenę przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej lub z książką obiektu budowlanego.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-21 15:25:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-21 15:25:26
  • Liczba odsłon: 817
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686839]

przewiń do góry