Raport o stanie Gminy Bedlno za rok 2019
 

Na podstawie art. 28aa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j.) Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, ma on stanowić podstawę do oceny działalności władz samorządowych za rok ubiegły.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Bedlno mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącej Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są
w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja Rady Gminy Bedlno planowana jest na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 14:00. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, a mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia do Przewodniczącej Rady Gminy w Bedlnie.

Formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bedlnie oraz
w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30-15:30, w pokoju nr 14.

Podczas obrad Sesji Rady Gminy Bedlno, po przeprowadzonej dyskusji, Radni zdecydują czy udzielą Wójtowi wotum zaufania, a następnie czy udzielają Wójtowi absolutorium
z wykonania budżetu gminy za rok 2019.


Raport o stanie Gminy Bedlno za rok 2019

Formularz zgłoszeniowy mieszkańca Gminy Bedlno do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy wraz z listą poparcia

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia dla mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Bedlno

Klauzula informacyjna dla mieszkańców biorących udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Bedlno

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-03 11:23:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-28 08:24:45
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679791]

przewiń do góry