Zobacz podgałęzie

  

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE 2020

 

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE 2019

 

Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków (zupa z wkładką bądź drugie danie) dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Bedlno w 2020 roku

Ogłoszenie nr 619198-N-2019 z dnia 2019-11-07 r. Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków-placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Ogłoszenie nr 609575-N-2019 z dnia 2019-10-15 r. Gmina Bedlno: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 592706-N-2019 z dnia 2019-09-03 r. Ochotnicza Straż Pożarna Wola Kałkowa: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Woli Kałkowej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Kałkowej 25-07-2019

 

Zawiadomienie – informacja z otwarcia ofert 2019-07-23

Ogłoszenie nr 573855-N-2019 z dnia 2019-07-16 r. Gmina Bedlno: Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno, Gmina Bedlno OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 562472-N-2019 z dnia 2019-07-08 r. Gmina Bedlno: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 


PRZETARGI 2018

 

Ogłoszenie nr 655952-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Gmina Bedlno: "Świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 655907-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. Gmina Bedlno: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 652675-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno.

PRZETARGI 2017PRZETARGI 2016

 

Przetarg nieograniczony. Ogłoszenie nr 363768 - 2016 z dnia 2016-12-09 r. Bedlno: "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ". 09-12-2016

Przetarg nieograniczony na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno." 2016-12-07

 

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół ". 2016-11-29

Przetarg nieograniczony na "Świadczenie sług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków - placówek opiekuńczo- wychowawczych." 2016-11-28

 

Przetarg: „Wykonanie otworu poszukiwawczego celem określenia możliwości ujmowania wód z utworów jurajskich dla potrzeb poprawy jakości wody pitnej na ujęciu gminnym w miejscowości Pniewo dz. nr 256/2; 258/2” w ramach zadania: Przebudowa Stacji

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno. 17-08-2016

Przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn - Stradzew gmina Bedlno. 12-08-2016

Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno. 26-07-2016

Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "“Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zleszyn – Stradzew gmina Bedlno” .18.07.2016r.

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych. 22-06-2016

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych. 08-04-2016

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ NR DZIAŁKI 732/1 W ORŁOWIE PARCELI.25.03.2016r.


PRZETARGI 2015

Przetarg nieograniczony na "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I PŁYNNYCH ZE SZKÓŁ: Gimnazjum w Bedlnie, Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno".


Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa oleju opałowego do szkół : Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno”


Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół". 27-11-2015

Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno. 27-11-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Pniewo. 25-09-2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 133 w Głuchowie 07-08-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi Ernestynów-Odolin. 05-08-2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Zleszyn. 22-07-2015

Przetarg nieograniczony na Remont drogi Zleszyn. 30-06-2015

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni destruktowych dróg gminnych. 22-06-2015

Przetarg nieograniczony na Remont drogi Plecka Dąbrowa. 22-06-2015

Przetarg nieograniczony na Remont drogi Mosiębrza. 22-06-2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomość oznaczonej numerem działki 106 w Gosławicach 19-06-2015

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 420 w Gosławicach 19-06-2015

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych. 22-05-2015


 

PRZETARGI 2014


Przetarg nieograniczony na „Zakup paliw do autobusów szkolnych, pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno.” 15 -12-2014

Przetarg nieograniczony na - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno. 28-11-2014

 

 

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie nawierzchni drogi w Szewcach Nagórnych”. 13-10-2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W M. POTOK.08.09.2014r.

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w m. Potok”. 21-08-2014

Zapraszenie do składania ofert na dowóz i opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.08.08.2014r.

Przetarg nieograniczony na „Remont drogi w Kamilewie”. 14-05-2014

Przetarg nieograniczony na „ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE BEDLNO”. 22-05-2014

Przetarg nieograniczony na „Remont drogi Szewce Nagórne - Szewce Walentyna”. 19-05-2014

Przetarg nieograniczony na „Remont drogi Żeronice-Trawin”. 19-05-2014

Przetarg nieograniczony na „Remont drogi w Pniewie”. 19-05-2014

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie nawierzchni drogi w Maurycewie”. 14-05-2014

Przetarg nieograniczony na Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów – Kolonia. 14-05-2014

Przetarg nieograniczony na Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów – Kolonia. 29-04-2014

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Głuchowie14-02-2014

 

PRZETARGI 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Przetarg nieograniczony na zakup paliw do autobusów szkolnych, pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno. 03-12-2013

Przetarg na ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Głuchowie. 15-11-2013

Przetarg nieograniczonym na zakup używanego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Orłowie – Kolonii. 13-11-2013

Przetarg nieograniczonym na zakup używanego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Dębowej Górze. 13-11-2013

Przetarg nieograniczonym na zakup używanego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Dębowej Górze. 05-11-2013

Przetarg nieograniczonym na zakup używanego samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Orłowie – Kolonii. 05-11-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi Stradzew - Stanisławice - Szewce Nagórne. 30-09-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach. 30-08-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Stanisławicach. 30-08-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Tarnowie. 30-08-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Kazimierku. 30-08-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Groszkach. 30-08-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi Stanisławice - Konstantynów. 30-08-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Żeronicach. 03-07-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Maryninie. 03-07-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w m. Ruszki. 03-07-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi Trawin - Emilianów. 03-07-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Mateuszewie. 29-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Janowie. 29-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie. 29-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Bedlno - Wieś. 24-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie. 24-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach. 24-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi Zosinów - Klotyldów. 23-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi w Wojszycach. 23-05-2013

Przetarg nieograniczonym na wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów – Szewce Nadolne. 23-05-2013

Przetarg nieograniczony na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno. 21-05-2013

Przetarg nieograniczonym na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno. 08-05-2013

Przetarg nieograniczonym na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno. 25-04-2013

Przetarg nieograniczonym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”. 25-04-2013

Przetarg nieograniczonym na „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Plecka Dąbrowa”. 12-03-2013

Przetarg nieograniczonym na „Remont poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne”. 08-02-2013

Przetarg nieograniczonym: „Budowa studni głębinowej w Pniewie - wykonanie obudowy studni głębinowej oraz przyłącza wodociągowego i elektrycznego związanego z włączeniem nowej studni na terenie SUW w m. Pniewo” 08-02-2013

 

PRZETARGI 2012


Przetarg nieograniczony na Zakup paliw do autobusów szkolnych, pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno. 03-12-2012

Przetarg nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bedlno. 30-11-2012

Przetarg nieograniczony "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Gminy w Bedlnie, do oświetlenia stawu w Bedlnie, do oświetlenia terenu przy stawie w Pniewie". 30-10-2012

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno. 24-10-2012

Budowa studni głębinowej w Głuchowie - wykonanie obudowy studni głębinowej oraz przyłącza wodociągowego i elektrycznego związanego z włączeniem nowej studni na terenie SUW w miejscowości Głuchów. 07-09-2012

Przetarg nieograniczony na remont drogi Orłów Parcel. 07-09-2012

Przetarg nieograniczony na remont drogi Dąbrówka - Żeronice. 07-09-2012

Przetarg nieograniczony - „Budowa studni głębinowej w Głuchowie - wykonanie obudowy studni głębinowej oraz przyłącza wodociągowego i elektrycznego związanego z włączeniem nowej studni na terenie SUW w Głuchowie". 23.07.2012r.

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Droga do samodzielności” w Gminie Bedlno.18.07.2012

Przetarg nieograniczony - Przebudowa chodnika prowadzącego do Wiejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Pniewie. 17-07-2012

Przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej w miejscowości Głuchów - „wykonanie obudowy studni głębinowej oraz przyłącza wodociągowego i elektrycznego związanego z włączeniem nowej studni na terenie SUW". 04-07-2012

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 123/20 położonej w Bedlnie 25-05-2012

Przetarg nieograniczony na - Remont cząstkowy nawierzchni dróg destruktowych gminnych remonterem na zimno przy użyciu destruktu i emulsji na terenie gminy Bedlno. 14-05-2012

Przetarg nieograniczony - Wykonanie nawierzchni drogi w Pleckiej Dąbrowie. 14-05-2012

Przetarg nieograniczony - wykonanie nawierzchni drogi Bedlno - Stanisławice. 14-05-2012

Przetarg nieograniczony - wykonanie nawierzchni drogi Stradzew - Topól. 11-05-2012

Przetarg nieograniczony - wykonanie nawierzchni drogi w Zosinowie. 11-05-2012

Przetarg nieograniczony - Wykonanie nawierzchni drogi w Tarnowie. 11-05-2012

Przetarg nieograniczony - Wykonanie nawierzchni drogi w Zleszynie. 11-05-2012

Przetarg nieograniczony na - Remont mostu rz. Bzura w km 87+ 480 w miejscowości Orłów Kolonia, gm. Bedlno, pow. Kutno. 11-05-2012

Przetarg nieograniczony na - Remont mostu rz. Bzura w km 85+800 w miejscowości Gosławice, gm. Bedlno, pow. Kutno. 11-05-2012

Przetarg nieograniczony - zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno. 04-05-2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA: „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH DLA URZĘDU GMINY W BEDLNIE”. 26-03-2012

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 123/20 położonej w Bedlnie 09-03-2012

 

Przetarg nieograniczony na - Zakup fabrycznie nowego autobusu na potrzeby Gminy Bedlno. 21-02-2012

 

Przetarg nieograniczony - „Budowa studni głębinowej w Pniewie - Wykonanie ujęcia wody podziemnej, studnią nr 4 w miejscowości Pniewo – etap I”. 13-02-2012

 

PRZETARGI 2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zakup i dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum w Bedlnie. 19-12-2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na zakup i dostawę oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Żeronicach. 19-12-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Zakup paliw do autobusów szkolnych, pojazdów strażackich i innych pojazdów stanowiących własność Gminy Bedlno. 07-12-2011

 

Przetarg nieograniczony „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby biurowe Urzędu Gminy w Bedlnie”. 27-10-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Remont drogi w Janowie o długości 190 mb. 31-08-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją mineralno – asfaltową z grysem na zimno na terenie gminy Bedlno. 31-08-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Zakup i dostawa 3 szt. domków holenderskich. 25-07-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi w Bedlnie. 27-06-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych, studnią nr 3 w miejscowości Głuchów. 14-07-2011

 

Przetarg nieograniczony "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia terenu przy stawie w Pniewie". 03-06-2011

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” w Bedlnie. 30-05-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia stawu w Bedlnie. 26-05-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Budowa kanalizacji sanitarnej i zbiornika na nieczystości płynne przy Gimnazjum w miejscowości Bedlno. 25-05-2011

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

OGłOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - NA ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH NA REMONTY OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY. 19-05-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Remont drogi w Janowie. 11-04-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno. 11-04-2011

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA: „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH DLA URZĘDU GMINY W BEDLNIE”. 05-04-2011

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 390/3 położonej w Pniewie 25-03-2011

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 390/2 położonej w Pniewie 25-03-2011

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 390/1 położonej w Pniewie 25-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi w Emilianowie. 18-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi w Kujawkach. 18-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi w Jaroszówce. 18-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi Groszki - Julianów. 18-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi Plecka Dąbrowa - Antoniew. 14-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi Konstantynów – Szewce Nadolne. 14-03-2011

 

Przetarg nieograniczony na - Wykonanie nawierzchni drogi w Waliszewie. 14-03-2011

 

OGłOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - na zakup i dostawę oleju opałowego dla SP w Żeronicach. 18-02-2011

 

OGłOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - na zakup i dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum w Bedlnie. 18-02-2011

 

 

  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 12:39:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-21 09:59:46
  • Liczba odsłon: 223200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2759792]

przewiń do góry