Jednorazowe świadczenie ( Za życiem )

1.      Warunki przyznania i wysokość jednorazowego świadczenia ( Za życiem )

Z tytułu urodzenia żywego dziecka , posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobę zagrażającej życiu ( które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu ) , przyznaje się, na to dziecko , jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł .

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce  lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – na jego wniosek.

Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód .

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka . Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka , a także osób, które przysposobiły dziecko ).

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

2.      Kiedy nie przysługuje jednorazowe świadczenie ( Za życiem )

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli :

a)      Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,

b)      Na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej ( art.10 ust.13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-02 09:49:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 09:49:04
  • Liczba odsłon: 1133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356033]

przewiń do góry