WYKAZ

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do oddania w dzierżawę.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Wójt Gminy Bedlno podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Bedlno przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.


 1. Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy położony jest w budynku w Bedlnie, na działce nr 123/19 o pow. 0,33 ha, KW Nr 26610.

 2. Powierzchnia lokalu: 100 m².

 3. Sposób zagospodarowania: lokal przeznaczony w celu prowadzenia działalności handlowej – punkt apteczny.

 4. Stawka czynszu: 1 m² wynosi 5,63 zł/miesięcznie + 22% VAT.

 5. Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie do 10 -go każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Bedlnie lub w kasie Urzędu.

 6. Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Aktualizacja opłat czynszu będzie następować wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku poprzedniego ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

 7. Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bedlno.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, u sołtysa w miejscowości położenia lokalu, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie na okres 21 dni tj. od 18.04.2008 r. do 09.05.2008 r.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-18 08:42:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-18 08:42:43
 • Liczba odsłon: 917
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335027]

przewiń do góry