Świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r., poz.195)

Świadczenie wychowawcze   „ 500 plus”

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieka nad nim i zaspokojeniem potrzeb bytowych

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia , w wysokości 500 zł miesięcznie.   Kwotę świadczenia wychowawczego przysługująca za niepełny miesiąc ustala się , dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu , a otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni kalendarzowych , za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł .

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne ,świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko , jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200,00 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde następne dziecko bez względu na dochód .

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:        

1.        dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2.        dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

3.        pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

4.        członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba , ze przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

  Wniosek:

Świadczenie wychowawcze „ 500 plus”  - wniosek wersja *.docx

Świadczenie wychowawcze „ 500 plus”  - wniosek wersja *.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:49:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-23 11:11:10
  • Liczba odsłon: 980
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686632]

przewiń do góry