Zarządzenie Nr 14/2021
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bedlno oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 7 pkt. 1, pkt. 3, art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r., poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam "Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Bedlno oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno”,  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Bedlno  Nr 2/2009 z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący w Urzędzie Gminy Bedlno, zmienione Zarządzeniem nr 146/2018 z dnia 02.12.2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 169/2019 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2019 r. i Zarządzeniem Nr 49/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany ww. Zarządzenia" .

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bedlno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 r.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-14 12:25:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-14 12:29:33
  • Liczba odsłon: 1555
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356010]

przewiń do góry