obwieszczenie_ir_ii__7840_162_2016__kbmn.doc


IR-II.7840.162.2016.KB/MN

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kolejowej E20 na odcinku Żychlin – Barłogi od km 109,000 do km 144,650, w ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury linii kolejowej nr 3 (E20) w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze”, zlokalizowanego w powiecie kutnowskim, w gminach: Bedlno, Krośniewice, Krzyżanów, oraz w mieście i gminie Kutno.

            Dokumentacja ww. przedsięwzięcia udostępniona jest do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, w godzinach 730-1530, pokój 1118, tel. 42 665 09 68.

            Wnioski i uwagi można składać w siedzibie lub na adres RDOŚ w Łodzi, bądź Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w terminie od dnia 23.08.2019 r. do dnia 21.09.2019 r.

 

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

 

 

(dokument podpisany elektronicznie)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-08-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 10:11:01
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683660]

przewiń do góry