Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie adres: /xrr5kv833j/skrytka

INFORMACJA

Lokalna skrzynka podawcza:

Elektroniczna skrzynka podawcza – na platformie ePUAP:

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Wszelkie instrukcje dotyczące zakładania konta, wysyłania dokumentów itp. znajdują się na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
 • Dyskietka 1,44 MB,
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,3.
 • Płyta CD-RW.

Dostarczenie dokumentów w dni powszednie: poniedziałek-piątek w godzinach 7:30-15:00, w biurze podawczym, mieszczącym się w budynku Urzedu Gminy Bedlno na następujących nośnikach danych:

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)
 • Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF,TXT
 • XLS,
 • CSV,
 • TXT,
 • GIF, TIF, BMP, JPG,
 • PDF,
 • ZIP.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne stronie wystawcy swojego certyfikatu.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-06-30 12:19:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 12:20:37
 • Liczba odsłon: 6117
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338648]

przewiń do góry