Zobacz podgałęzie

Zgromadzenia publiczne – informacje ogólne

Organizator zgromadzenia (zwykłe), o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

W przypadku zgromadzenia (uproszczone), o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej”.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia (zwykłego) podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja

– jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

4) Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przyjmuje:

Urząd Gminy w Bedlnie:

adres e-mail: ug@bedlno.pl

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Sekretariat, pokój nr 14, I piętro

 • tel. 24 282 14 20
 • tel. 24 282 17 70
 • fax 24 282 17 50

Organizator zgromadzenia (uproszczonego), o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe miejskie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej
  i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia uproszczonego, przyjmuje:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Załączniki:

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Ignaczewska
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-27 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Włodarczyk Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-02 10:46:07
 • Liczba odsłon: 2933
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338783]

przewiń do góry