Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: Planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego.

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: Dokonywanie zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: Umorzenia zaległości z tytułu kosztów utrzymania i leczenia zwierząt w schronisku.

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie: Ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT do stosowania w jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Bedlno – w 2018 roku.

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018  roku.

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: Ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniających do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Bedlno jest organem prowadzącym na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: Zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwaniem drzew i wiatrołomów.

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru końcowego.

Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowych na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „ Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego „Usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku.

Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych”.

Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody”. Część II.

Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody”. Część I.

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 maja 2018.r w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 36/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 37/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 38/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: Powołania Zespołu ds. wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE(2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.)

Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: Zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 94/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kontroli w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru robót na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i destruktywnych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco na terenie gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: Powoływania komisji do wykonania przeglądu autobusów marki Autosan, które są dzierżawione oraz spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie: Wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 30 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1061) w związku z art. 187a ust. 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.).

Zarządzenie nr 58A/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania zespołu opiniującego w celu rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – p.n. zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci dofinansowania do obozu harcerskiego dla 5 dzieci ze szczepu Bedlno.

Zarządzenie nr 59/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 60/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego.

Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 62A/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 64/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 65/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie.

Zarządzenie nr 66/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Ks. J. Poniatowskiego w Pleckiej Dąbrowie.

Zarządzenie nr 67/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 68/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 69/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 70/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenia nr 71/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie: Komisji do odbioru zadań pn. Część I: Wykonania nawierzchni drogi Kamilew-Trzciniec 850mb Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w m. Bedlno, dł. 850mb Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w m. Bedlno, dł. 850mb Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w m. Głuchów, dł. 1500mb Część V:  Wykonanie nawierzchni drogi w m. Plecka Dąbrowa, dł. 550mb.

Zarządzenie nr 72/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 73/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 maja 2018r w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody”.

Zarządzenie nr 74/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 34/2018 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody”.Część I: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Orłów-Parcel.

Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru końcowego robót dodatkowych nie przewidzianych w ramach postępowania przetargowego dla zadania pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania”. Część II: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów.

Zarządzenie nr 76/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru końcowego robót dodatkowych nie przewidzianych w ramach postępowania przetargowego dla zadania pn. „Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania”.Część I.

Zarządzenie nr 77/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: Wprowadzenie zmian do Zarządzenia Nr 94/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Bedlnie.

Zarządzenie nr 79/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie: Wdrożenia dokumentów w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zarządzenie nr 80/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 81/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 82/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych 2018.

 Zarządzenie nr 83/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 84/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 85/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bedlno gm. Bedlno.

Zarządzenie nr 86/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 87/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 88/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wykonania nawierzchni drogi w m. Orłów-Parcel, dł. 600 mb.

Zarządzenie nr 89/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie: Upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Bedlnie do wykonania czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Zarządzenie nr 90/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wykonanie nawierzchni drogi w m. Plecka Dąbrowa, dł. 985 mb.

Zarządzenie nr 91/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 92/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 93/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku

Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 95/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bedlno w sprawie projektu Statutów Sołectw Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 96/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do wykonania przeglądu autobusów marki Autosan, które są dzierżawione oraz spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarządzenie nr 97/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania i ustalenia faktycznej długości wodociągu w zadaniu pn. Budowa nitki wodociągowej w miejscowości Julianów ok. 200mb.

Zarządzenie nr 99/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: Uchylenia części zapisów w Zarządzeniu Nr 91/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Zarządzenie nr 100/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: Uchylenia części zapisów w Zarządzeniu Nr 92/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 3 września 2018 r. w sprawie: Ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach od rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 4 września 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 103/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 103A/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania pn. Wykonania nawierzchni drogi w m. Florianów – Kosów Gm. Bedlno o dł. 350mb.

Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadania pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Bedlnie.

Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 19 września 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowych na sprzedaż nieruchomości gminnej.

Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 110/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 111/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 1 października 2018 r. w sprawie: Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bedlno w wyborach do rady Gminy Bedlno, Rady Powiatu Kutnowskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego i w wyborach Wójta Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr 112/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rady Gminy Bedlno, Rady Powiatu Kutnowskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego i w wyborach Wójta Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zarządzenie nr 113/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 114/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 116/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 17 października 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 117/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 118/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 119/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 października 2018 r. w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 111/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 01 października 20128r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Bedlno w wyborach do rady Gminy Bedlno, rady Powiatu Kutnowskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego i w wyborach Wójta Gminy Bedlno zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 października 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno w 2018 roku.

Zarządzenie nr 121/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 23 października 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 122/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 123/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 124/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 29 października 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 125/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków – placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Zarządzenie nr 126/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

 Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 129/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie: Wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Bedlno

Zarządzenie nr 131/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadań pn.Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce – Walentyna, dł. 700mb Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280mb.

Zarządzenie nr 132/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 133/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadań pn.Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320mb.

Zarządzenie nr 134/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 135/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 136/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadań pn. Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700mb.

Zarządzenie nr 137/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w formie spisu z natury środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz innych składników pozostających na stanie osób przekazujących mienie.

Zarządzenie nr 139/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadań pn.Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450mb.

Zarządzenie nr 140/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: Uchylenia i zmiany części zapisów w Zarządzeniu nr 114/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 października 2018 roku oraz uchylenia części zapisów w Zarządzeniu nr 127/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 listopada 2018 roku.

Zarządzenie nr 141/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie: Uchylenia i zmiany części zapisów w Zarządzeniu nr 115/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 października 2018 roku oraz uchylenia części zapisów w Zarządzeniu nr 128/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 5 listopada 2018 roku.

Zarządzenie nr 142/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 143/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji do odbioru zadań pn. Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270mb. Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300mb.

Zarządzenie nr 144/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 145/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 146/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 2 grudnia 2018 r. w sprawie: Wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący w Urzędzie Gminy Bedlno wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2009 z 9 stycznia 2009 roku.

Zarządzenie nr 147/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: Określenia wzoru wniosków i terminów składania wniosków o dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bedlno.

Zarządzenie nr 148/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 149/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: Powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie nr 150/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: Umorzenia zaległości i odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę.

Zarządzenie nr 151/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: Ustalenia dnia wypłaty wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2018 roku.

Zarządzenie nr 152/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu)  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół”.

Zarządzenie nr 153/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 155/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 7 grudni 2018 r. w sprawie: Powołania Stałej komisji Inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 156/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie: Powołania zespołów spisowych.

Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 158/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: Komisyjnego przekazania kasy Urzędu Gminy.

Zarządzenie nr 159/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych.

Zarządzenie nr 160/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 161/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rad sołeckich.

Zarządzenie nr 162/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Powołania komisji do wykonania przeglądu autobusów marki Autosan zdanych zgodne z umową na dzierżawę z dnia 22.12.2017r. oraz spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Zarządzenie nr 163/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 164/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku,

Zarządzenie nr 165/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 166/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 167/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 168/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku

Zarządzenie nr 169/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Dokonywania zmian w budżecie gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Zarządzenie nr 170/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie: Zmian do planu finansowego budżetu gminy w zakresie wydatków budżetowych w 2018 roku.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-15 11:23:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-25 11:33:22
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338719]

przewiń do góry