Uchwała budżetowa   -   uchwała.pdf

 

Budżet Gminy Bedlno  na 2008 rok (część opisowa)  -   opis_dochod.pdf

 

Dochody bud ż etu gminy na 2008 r. -  dochody_2008.pdf

 

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. - wydatki_2008.pdf

Część opisowa dotycząca planowanych wydatków gminy na 2008 rok - opis_wydat.pdf

 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - wydatki_unijne_na_2008rok.pdf

 

Przychody i rozchody Budżetu 2008 - przychody_rozchody_2008.pdf

 

Dochody i wydatki - zadania zlecone 2008 - dochody_i_wydatki_2008.pdf

 

Zadania inwestycyjne w 2008 r. - zadania_inwestycyjne.pdf

 

Dotacje podmiotowe* w 2008 r. - dotacje_podmiotowe.pdf

 

Dochody - alkoholówka 2008 - dochody-alkoholowka.pdf

 

Wydatki - alkoholówka 2008 - wydatki-alkoholowka.pdf

 

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. - dotacje celowe.pdf  

 

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. - porozumienia_miedzy_jst.pdf

 

Plan przychod ó w i wydatk ó w Gminnego Funduszu Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH na 2008 rok. - plan gfosigw.pdf

 

Prognoza kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne - prognoza_dlugu.pdf

 

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych na 2008 r. - dochody budzetu Państwa.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-31 10:09:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 08:44:25
  • Liczba odsłon: 1053
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338812]

przewiń do góry