Bedlno, 20.06.2017r.OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy BedlnoW związku z koniecznością realizacji przez tut. Organ obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), polegających na znalezieniu gospodarstwa rolnego do umieszczenia w nim zwierząt gospodarskich czasowo odebranych właścicielowi (opiekunowi) lub bezdomnych zwierząt gospodarskich,

informuję, że

właściciele gospodarstw zainteresowani przyjęciem zwierząt gospodarskich proszeni są o pilne dokonanie zgłoszenia do Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bedlnie pok. Nr 28, tel. 24 2821761.

Gospodarstwo, które przyjmuje zwierzęta zobowiązane jest zapewnić zwierzętom właściwą opiekę.

W przypadku zwierząt czasowo odebranych, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierząt obciążony zostanie dotychczasowy właściciel lub opiekun. Koszt opieki nad zwierzętami bezdomnymi ponosi Gmina.

Informuję, że przyjęcie do gospodarstwa zwierzęcia gospodarskiego o nieznanym statusie epizootycznym, będzie skutkowało wydaniem przez Inspekcję Weterynaryjną decyzji administracyjnej o zawieszeniu lub cofnięciu uznania stada za urzędowo wolne od chorób zakaźnych zwierząt.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 14:50:46
  • Liczba odsłon: 968
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347261]

przewiń do góry