O B W I E S Z C Z E N I E

  WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego (Dz. U.  z   2016 r.  poz.  23   z  póź. zm.)  i  art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   (Dz. U.  z  2015 r.  poz. 199   z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że w dniu 08.08.2016 roku na wniosek ENERGA OPERATOR S.A.  z/s w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia  lokalizacji celu  publicznego dla budowy linii kablowej SN 15kV, słupowej Stacji Transformatorowej SN/nn oraz budowy przyłącza kablowego 0,4kV zasilających budynki inwentarskie w m. Plecka Dąbrowa dz. 126

 

 

Bedlno, dnia  08.08.2016 r.

 

 

Wójt Gminy

          mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kinga Włodarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-08 11:19:58
  • Liczba odsłon: 705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683452]

przewiń do góry