Bedlno, 30 czerwca 2016r.

O G Ł O S Z E N I E


o przesunięciu terminu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art.19 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. O publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2015r. poz 1440 z póżn.zm) w celu wyłonienia operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

W ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 29.12.2015r. Wójt Gminy Bedlno zapowiedział zamiar wyłonienia w trybie art.19 ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. - o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r. poz. 1440 z poź.zm.) Operatora w celu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, przewidując datę postępowania o udzielenie zamówienia na wrzesień 2016r.

Ogłoszenie to znajdowało oparcie w przepisach obligujących do wprowadzenia nowych zasad organizacji transportu publicznego począwszy od dnia 1 stycznia 2017r.

Mając na uwadze , iż w końcowej fazie uzgodnień jest proces legislacyjny zmierzający do nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, (druk senacki Nr 156 z dnia 28.04.2016r., Druk poselski Nr 528 z dnia 27.04.2016r.) przesunięciu ulegnie termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.


Z tego względu Wójt Gminy Bedlno postanowił przesunąć termin przeprowadzenia postępowania w sprawie wyłonienia operatora publicznego transportu zbiorowego.


O dalszych krokach jakie zostaną podjęte w tej sprawie oraz przyjętych terminach ich realizacji wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni ogłoszeniem w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT GMINY BEDLNO

  mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 12:35:13
  • Liczba odsłon: 705
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683720]

przewiń do góry