O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   2  marca   2010  roku   na   wniosek   ENERGA  OPERATOR  S.A.  Oddział w Płocku,  ul.  Wyszogrodzka 106,  09-400  Płock,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej   budowę   linii   napowietrznej  niskiego  napięcia,  przyłącza  napowietrznego  niskiego  napięcia,  na działkach  nr   74, 85/2  i  85/3  w  miejscowości  Kamilew.

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  02.03.2010 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

                                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-02 11:55:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-02 11:55:03
  • Liczba odsłon: 758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686521]

przewiń do góry