O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   25  maja   2011  roku   na   wniosek   PTK  CENTERTEL  Sp. z o.o.  ul.  Skierniewicka 10A,  01-230  Warszawa,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej   budowę  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  sieci PTK  CENTERTEL  wraz z  infrastrukturą  techniczną  na  działce  nr  14  w  miejscowości  Odolin.

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  26.05.2011 r.

 

Sekretarz Gminy

Jacek  Gasik

                                

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-27 07:22:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-27 07:23:08
  • Liczba odsłon: 746
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683437]

przewiń do góry