O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

         

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

 że    w   dniu   14  lutego   2012  roku   na   wniosek   ENERGA  OPERATOR  S.A. Oddział  w  Płocku ul.  Wyszogrodzka  106,  09-400  Płock,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej: 1)  budowę  słupowej stacji  transformatorowej  SN/nN 15/0,4kV,  2) budowę  linii  elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV wykonanej  przewodami  SN15 kV typu BLL-T 3x50 mm²  o  długości  264 m,  3) modernizację  istniejącej linii  napowietrznej  nN  poprzez  zmiane  jej  trasy  oraz  wymianę  istniejących  przewodów na  przewody  typu AsxSn 4x70mm² o  długości  około  201 m,  4)  modernizację  istniejącej  linii napowietrznej nN 0,4kV  poprzez  zmianę  jej  trasy  oraz  wymianę  istniejących  przewodów  na  przewody typu  AsxSn  4x70 mm²  o  długości  około  113m,  na  działkach     nr  293,294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 185    w  miejscowości   Pniewo,

 

Bedlno, dnia  14.02.2012 r.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach       

                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-16 11:43:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-16 11:43:13
  • Liczba odsłon: 762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683684]

przewiń do góry