I N F O R M A C J A

Urząd Gminy Bedlno informuje, że dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r. poz. 1407).

Wprowadza ona szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego tj.:

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania z dotychczasowego  miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące przy zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z  którego ma nastąpić wymeldowanie (wszystkie te czynności wykonujemy w jednym urzędzie, w którym dokonujemy zameldowania),
- odstąpienie od konieczności zgłoszenia informacji o wykształceniu, obowiązku  wojskowym i przedkładania książeczki wojskowej,

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz

zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

- wprowadzenie możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez

pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem w formie, o której mowa w art. 33 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- zniesienie obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców i  pracowników,

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji z 3 do 6 miesięcy,

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii  Europejskiej, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy.

 

 

Wójt Gminy

Bedlno

/-/ Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Piestrzeniewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-29 12:17:50
  • Liczba odsłon: 1166
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347041]

przewiń do góry