O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

       

 

                     Stosownie   do   art.   53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr  80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

       że    w    dniu   28  marca   2014   roku    zostało   zakończone    postępowanie    w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  celu   publicznego  obejmującej: budowę   napowietrzno –  kablowej  linii   średniego   napięcia   SN  15 kV ,   budowę   słupowej   stacji  transformatorowej  15/0,4 kV  dla  zasilania  hali  wolnostojącej w Bedlnie,  na  działkach  o nr  ewidencyjnych  123/34,  203/1, 271/1,  271/2  w  miejscowości Bedlno.

 


 

Bedlno, dnia  28.03.2014 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-02 10:01:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 10:02:22
  • Liczba odsłon: 788
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860801]

przewiń do góry