O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do   art.   53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr  80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

       że    w    dniu   22  grudnia   2010   roku    zostało  umorzone    postępowanie    w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  celu   publicznego  obejmującej: budowę    stacji  bazowej  telefonii  cyfrowej  sieci   ERA  nr  22116  Orłów  wraz   ze   zjazdem  indywidualnym

 i  niezbędną  infrastruktura  techniczną  na  działce  nr  87  w  miejscowości  Orłów - Parcel.

 

 

                                

 

 

 

Bedlno, dnia  22.12.2010 r.

     Wójt  Gminy

mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-02 09:47:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 09:48:00
  • Liczba odsłon: 1102
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3355989]

przewiń do góry