O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.   53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   28   lutego   2011  roku   zostało  zakończone    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej   budowę  kompleksu  boisk  sportowych  w  ramach  programu  „Moje  Boisko  -  Orlik 2012” (boisko  piłkarskie  oraz  boisko  wielofunkcyjne  wraz  z  adaptacją  pomieszczeń  na  zaplecze  sanitarno-szatniowe)  na  działkach  nr 122/13,  165/13, 122/10  w miejscowości  Bedlno.

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  01.03.2011 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-04 11:27:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-04 11:27:23
  • Liczba odsłon: 1061
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338767]

przewiń do góry