O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

 z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   1  lutego   2011  roku   na   wniosek   Gminy  Bedlno,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej   budowę  kanalizacji  sanitarnej  i  zbiornika  na  nieczystości  płynne  przy  Gimnazjum  w  miejscowości  Bedlno  na  działce   nr  122/13.

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  01.02.2011 r.

 

 Wójt  Gminy

mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-02 09:53:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-02 09:53:13
  • Liczba odsłon: 720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679847]

przewiń do góry