Bedlno, 12.12.2011 r.

 

RiOŚ.6220.9.2011

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 12 grudnia 2011 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.6220.9.2011) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. eksploatacja kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „STANISŁAWICE I” położonego na gruntach miejscowości Stanisławice, gmina Bedlno, powiat kutnowski, województwo łódzkie, na działce za-ewidencjonowanej pod nr 80 obręb Stanisławice.

W/w decyzja została wydana na wniosek Pani Mirosławy Ulatowskiej prowadzącej działalność pn. WYDOBYWANIE ŻWIRU i PIASKU Stanisławice 15 99-311 Bedlno.

 

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-12 13:33:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 19:56:30
  • Liczba odsłon: 734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686544]

przewiń do góry