Bedlno, dnia 17.11.2016 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 23 ust. 5  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440 z późn. zm.) , Wójt Gminy Bedlno ogłasza zmiany w ogłoszeniu z dnia 29.12.2015r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.    Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Bedlno

adres: Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

2.    Zmiany w ogłoszeniu z dnia 29.12.2015r.,

 Punkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1440 z późn. zm.) organizator dokona wyboru operatora w trybie zamówień publicznych zgodnie  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)”.

3.    Punkt 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

- wrzesień 2017r.".

4.    Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy

                                                                                  /-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-18 16:20:49
  • Liczba odsłon: 702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683647]

przewiń do góry