O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

         Stosownie   do  art.  61   § 4  Kodeksu   postępowania   administracyjnego

   ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071  z  2000 r.  z  póź.  zm.)  i  art. 53  ust. 1 z  dnia  27 marca 2003 r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

     że  w  dniu  15 stycznia  2007  roku  na  wniosek   Gminy  Bedlno  zostało  wszczęte  postępowanie   w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego obejmującej:

 

budowę   budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie

 

 

 

Bedlno, dnia  15.01.2007 r.                                                  Wójt Gminy Bedlno

                                                                                          Krzysztof       Kołach

                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-24 08:36:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-24 08:36:45
  • Liczba odsłon: 1050
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3355981]

przewiń do góry