O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

           

 

 

                     Stosownie   do   art.   53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr  80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 z a w i a d a m i a    s i ę

 

        że    w    dniu   27  marca   2012   roku    zostało   zakończone    postępowanie    w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  celu   publicznego  obejmującej: 1)  budowę  słupowej stacji  transformatorowej  SN/nN 15/0,4kV,  2) budowę  linii  elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV wykonanej  przewodami  SN15 kV typu BLL-T 3x50 mm²  o  długości  264 m,  3) modernizację  istniejącej linii  napowietrznej  nN  poprzez  zmiane  jej  trasy  oraz  wymianę  istniejących  przewodów na  przewody  typu AsxSn 4x70mm² o  długości  około  201 m,  4)  modernizację  istniejącej  linii napowietrznej nN 0,4kV  poprzez  zmianę  jej  trasy  oraz  wymianę  istniejących  przewodów  na  przewody typu  AsxSn  4x70 mm²  o  długości  około  113m,  na  działkach     nr  293,294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 185    w  miejscowości   Pniewo,

 


Bedlno, dnia  27.03.2012 r.

 

 

Wójt  Gminy

 mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-27 13:43:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-27 13:43:41
  • Liczba odsłon: 749
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680051]

przewiń do góry