Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311 Bedlno


I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie


Stosownie do § 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzanie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ( Dz. U. z 2004 roku poz. 1629) oraz Wójta Gminy Bedlno Nr. 52.2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka KulturyW wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie informuje się, iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do urzędu w terminie do dnia 14 lipca 2017 roku trzy oferty.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów kandydaci zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2017 roku rozmów kwalifikacyjnych Komisja wyłoniła na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie


Pana RADOSŁAWA JĘDRZEJCZYK zam. Żychlin


Uzasadnienie :


Oferta złożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydat posiada wiedzę z zakresu przyszłego stanowiska pracy i zdaniem komisji jest odpowiednią osobą na powyższe stanowisko.

Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.


Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa w składzie:

- Przewodniczący - Krzysztof Kołach,

- Sekretarz – Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek,

- Członek – Katarzyna Golis,

- Członek – Teresa Wasiak,

- Członek – Katarzyna Krzewicka.


Wójt Gminy


mgr inż. Krzysztof Kołach

Bedlno, dnia 2017.07.21


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-21 13:17:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 13:17:51
  • Liczba odsłon: 935
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335259]

przewiń do góry