Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

I N F O R M A C J A

       o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze  

       ds. działalności gospodarczej i kasy.

               

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 902 z poź.zm.) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:

 

 

W wyniku   zakończenia procedury naboru   na wolne stanowisko urzędnicze – ds. działalności   gospodarczej i kasy informuje   się,   iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła do urzędu w terminie do dnia 08 września 2017roku jedna oferta.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów kandydat został zakwalifikowany do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 12 września 2017roku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła na stanowisko   ds. działalności gospodarczej i kasy

 

Panią    Agnieszkę Nowicką-Wężyńską   zam.   Bedlno

 

Uzasadnienie :

 

Oferta złożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne   i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydat posiada predyspozycję i wiedzę z zakresu przyszłego stanowiska pracy.                                                 

Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa   w składzie:

- Przewodniczący -   Krzysztof Kołach,

- Sekretarz     Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek.

 

                                        Wójt Gminy

 

                                  mgr inż. Krzysztof Kołach        

Bedlno, dnia 2017.09.12

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-12 11:48:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-12 11:48:17
  • Liczba odsłon: 741
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672106]

przewiń do góry