Kierownik

Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno


I N F O R M A C J A

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds.księgowości budżetowej


Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 902 z poź.zm.) podaje się informację o wyniku przeprowadzonego naboru:


W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds.księgowości budżetowej informuje się, iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły do urzędu w terminie do dnia 20 października 2017roku trzy oferty.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów dwie oferty kandydatek nie spełniały wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu i oczekiwań od kandydatek na stanowisko, na które prowadzony jest nabór. W związku z tym kandydatki nie zakwalifikowały się do dalszego postępowania. Jedna oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka została zakwalifikowana do dalszego postępowania.


W wyniku przeprowadzonej w dniu 23 października 2017 roku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja wyłoniła na stanowisko inspektor ds. księgowości budżetowej

Panią Bożenę Kunicką zam. Żychlin


Uzasadnienie :


Oferta złożona przez kandydata spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydat posiada predyspozycję i wiedzę z zakresu przyszłego stanowiska pracy.

Kandydatura w/w oceniona została przez członków komisji pozytywnie.


Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa w składzie:

- Przewodniczący - Magdalena Gawrońska,

- Sekretarz – Agnieszka Nadolska.Kierownik

Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno


mgr Magdalena Gawrońska

Bedlno, dnia 2017.10. 23


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-10-23 15:07:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 15:07:20
  • Liczba odsłon: 709
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672026]

przewiń do góry