O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY BEDLNO
Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z póź. zm.) i art. 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póź. zm.)z a w i a d a m i a s i ęże w dniu 9 kwietnia 2008 roku na wniosek ENERGIA-OPERATOR S.A.

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego obejmującej: budowę linii napowietrznej

15 kV z przewodami PAS 50 mm² i stacji transformatorowej napowietrznej 15/04 kV w miejscowości Marynin i Wojszyce.


Bedlno, dnia 09.04.2008 r.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-10 12:49:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-10 12:49:45
  • Liczba odsłon: 713
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683702]

przewiń do góry