O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJTA GMINY BEDLNO
Stosownie do art. . 53 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. z póź. zm.)z a w i a d a m i a s i ęże w dniu 30 kwietnia 2008 roku zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego obejmującej: budowę przyłącza linii energetycznej kablowej SN 15 kV i słupów energetycznych, drogi dojazdowej z placem manewrowym, jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej oraz zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Zleszyn i Ernestynów.


Bedlno, dnia 30.04.2008 r.Wójt Gminy

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-07 12:06:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-07 12:06:09
  • Liczba odsłon: 751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680056]

przewiń do góry