I N F O R M A C J A

o   wynikach  wstępnej  selekcji  pod  względem  formalnym  kandydatów  na wolne  stanowisko  urzędnicze   ds.  kancelaryjno – biurowych    w Urzędzie  Gminy   w  BEDLNIE.

Działając na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.)

 

Dokonano wstępnej selekcji kandydatów pod względem formalnym na podstawie złożonych dokumentów, sprawdzono kompletność złożonych dokumentów a także oceniono stopień spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (dotychczasowego stażu pracy).

W wyniku tych ustaleń stwierdzono co następuje:        

1.      We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia  11 lutego  2008r   dokumenty złożyła 1 osoba.

2.      Lista osób, które spełniły wymagania formalne przedstawia się następująco:

1)      HELENA  DUTKOWSKA  zam. Zleszyn

Z wymienioną wyżej osobą umieszczoną na liście Komisja przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną w wyniku której kandydat zakwalifikował się do pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                   mgr  inż.   Krzysztof  Kołach 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-12 08:36:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-12 08:36:08
  • Liczba odsłon: 1009
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335460]

przewiń do góry