Urząd Gminy

Bedlno

 

                                                                   I N F O R M A C J A

                                   o wyniku   naboru   na   wolne   stanowisko   urzędnicze  

                ds. kancelaryjno – biurowych   w Urzędzie Gminy w   Bedlnie

przeprowadzonym w Urzędzie Gminy w Bedlnie w dniu 11   lutego   2008 roku.

 

                Stosownie do art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) podaje się informację o wynikach przeprowadzonego naboru:

 

1.        Nabór przeprowadzono w Urzędzie Gminy Bedlno, 99-311 Bedlno, woj. Łódzkie,

2.        Stanowisko urzędnicze, na które dokonano naboru – podinspektor ds. kancelaryjno - biurowych w Urzędzie Gminy w Bedlnie,

3.        W wyniku przeprowadzonego naboru wybrano kandydata – HELENĘ    DUTKOWSKĄ,          z którą została zawarta umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,

4.          Wyłoniona kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne, zarówno w zakresie posiadanego kierunku wykształcenia jak również doświadczenia zawodowego. O przydatności zawodowej Pani   na wolne stanowisko urzędnicze zadecydowały: wykształcenie, staż pracy w administracji, biegła znajomość obsługi komputera oraz dobra znajomość przepisów prawa w zakresu administracji samorządowej.

Postępowanie w ramach naboru przeprowadził zespół w składzie:

- Przewodniczący - Wójt Gminy   mgr inż. Krzysztof Kołach,

- Członek – Sekretarz Gminy – Jacek Gasik,

- Członek - Inspektor ds. kadr – Wanda Pejas.  

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

 

                                                                           mgr inż.   Krzysztof    Kołach                           

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-12 08:30:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-12 08:31:04
  • Liczba odsłon: 989
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335381]

przewiń do góry