Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311  Bedlno

 

I N F O R M A C J A

o wyniku  naboru  na  wolne   stanowisko  urzędnicze 

- Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Szkół Gminy Bedlno

 

                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz. 1458) podaje się informację o wynikach przeprowadzonego naboru:

 

 

1. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wyłoniona  zastała Pani  TERESA  KUBICA  zam. Załusin, z którą zawarta zostanie umowa o pracę z dniem 08 marca 2012 roku w  wymiarze 0,8 etatu.

 

2. Wyłoniona kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie wyższe wymagane na stanowisku pracy, na które przeprowadzony był nabór oraz odpowiedni staż pracy zawodowej.

 

Nadto uznano, iż posiada predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych jej obowiązków na stanowisku  kierowniczym.  

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadził zespół w składzie:

- Przewodniczący -  mgr inż. Krzysztof Kołach,

- Sekretarz  –  Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek.

 

Wójt Gminy

 

mgr inż.  Krzysztof   Kołach

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-05 11:35:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-05 11:35:40
  • Liczba odsłon: 839
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679830]

przewiń do góry