O B W I E S Z C Z E N I E

 WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

    Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

z a w i a d a m i a    s i ę

 

  że    w   dniu   21  lutego   2014  roku   na   wniosek   Przedsiębiorstwa   Produkcyjno-Handlowego „HETMAN”,  Florianów 24, 99-311  Bedlno,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej budowę   napowietrzno –  kablowej  linii   średniego   napięcia   SN  15 kV ,   budowę   słupowej   stacji  transformatorowej  15/0,4 kV  dla  zasilania  hali  wolnostojącej w Bedlnie,  na  działkach  o nr  ewidencyjnych  123/34,  203/1, 271/1,  271/2  w  miejscowości Bedlno.

 

 

 

Bedlno, dnia  21.02.20114r.

 

 Wójt  Gminy
mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-21 15:02:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 15:02:10
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686629]

przewiń do góry