Bedlno, 30.01.2013 r.

RiOŚ.0006.1.2013
KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCHInformuję, że został opracowany projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2013 roku”.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106 poz. 1002 ze zmianami), Wójt Gminy Bedlno projekt „Programu...” przekazuje do zaopiniowania wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z projektem „Programu...” i wydanie opinii o projekcie „Programu...”. Opinie proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24 99-311 Bedlno lub na adres e-mail: ug@bedlno.pl lub fax 24 282 17 50.Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.


Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

 

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2013 roku" - wersja *.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-30 15:03:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-30 15:07:49
  • Liczba odsłon: 958
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335428]

przewiń do góry