Bedlno, 29.01.2014 r.

RiOŚ.0006.1.2014

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCHInformuję, że został opracowany projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bedlno w 2014 roku”.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856), Wójt Gminy Bedlno przekazuje do zaopiniowania projekt „Programu...” wskazanym w ustawie podmiotom (tj. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy).

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z projektem „Programu...” i wydanie opinii o projekcie „Programu...”. Opinie proszę kierować na adres: Urząd Gminy w Bedlnie Bedlno 24 99-311 Bedlno lub na adres e-mail: ug@bedlno.pl lub fax 24 282 17 50.Termin przeprowadzenia konsultacji: 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego programu.

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach


Załącznik - PROJEKT PROGRAMU *.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-29 14:01:44
  • Liczba odsłon: 734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686553]

przewiń do góry