O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

          

 

                     Stosownie   do   art.   53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr  80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

                                                         z a w i a d a m i a    s i ę

 

        że    w    dniu   16  października   2013   roku    zostało   zakończone    postępowanie    w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  celu   publicznego  obejmującej: budowę  stacji  transformatorowej,  odgałęzienia  linii  napowietrznej  15 kV,  linii  kablowych nN oraz
oraz  przyłącza  kablowego  na  działkach  o nr  ewidencyjnych  107, 138, 139, 140, 157, 158  obręb 28 – Pniewo,  położonych w m. Pniewo,  gm. Bedlno

 

                           

 

 

 

Bedlno, dnia  17.10.2013 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-18 09:44:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-18 09:44:57
  • Liczba odsłon: 1022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335081]

przewiń do góry