O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

           Stosownie   do   art. 53  ust. 1 z  dnia  27 marca    2003 r.  o  planowaniu

 i  zagospodarowaniu  przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

      że  w  dniu   20  lutego  2007  roku  zostało  zakończone  postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji  celu  publicznego obejmującej:    budowę   budynku  Urzędu  Gminy  wraz  z  parkingiem  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  w miejscowości   Bedlno

i  została  wydana  decyzja  o  ustaleniu   lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego

 

 

Bedlno, dnia  20.02.2007 r.

 

 

                                                                                 Wójt  Gminy

                                                                             mgr inż. Krzysztof  Kołach

                                

                                                                       

        

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-02 09:02:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-02 09:02:28
  • Liczba odsłon: 845
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860805]

przewiń do góry