O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do   art.   53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr  80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

       że   w   dniu   2  kwietnia   2010  roku    zostało  zakończone    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej:   budowę   kompleksu   boisk  sportowych  w  ramach  programu   „Moje  Boisko – Orlik  2012”,  na działkach  nr   73  i 74  w  miejscowości    Żeronice.

 

                                

 

 

 

Bedlno, dnia  02.04.2010 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                               

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-06 13:04:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-06 13:04:15
  • Liczba odsłon: 999
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347343]

przewiń do góry