O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do art.  61  § 4 Kodeksu  postępowania  administracyjnego ( Dz. U. Nr  98,  poz.  1071   z   2000 r.  z  póź. zm.)  i     art. 53  ust. 1  z   dnia  27 marca    2003 r.     o  planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr 80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

 że    w   dniu   10.11.2015  roku   na   wniosek   Gminy Bedlno,  zostało  wszczęte    postępowanie   w  sprawie   ustalenia  lokalizacji   celu    publicznego   obejmującej: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Głuchów, gm. Bedlno, dz. nr ew. 60/3 wraz ze zbiornikami wyrównawczymi” - w ramach zadania: przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach na terenie Gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody.

Lokalizacja:  dz. nr ew. 60/3, obręb nr 11 „Głuchów” w miejscowości Głuchów,                        gm. Bedlno.

 

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia  10.11.2015 r.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-10 14:29:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 14:30:10
  • Liczba odsłon: 940
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347270]

przewiń do góry