Wójt Gminy

Bedlno 24

99-311  Bedlno

 

                                                            I N F O R M A C J A

                                             o wyniku  naboru  na  wolne   kierownicze stanowisko  urzędnicze 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bedlnie


                Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U z 2014r, poz. 1202) podaje się informację o wyniku  przeprowadzonego naboru:

 

 

W wyniku  zakończenia procedury naboru  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie informuje się,  iż w odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły  do urzędu w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku trzy oferty.

Po wstępnej ocenie spełniania wymagań formalnych i merytorycznych złożonych dokumentów jedna kandydatka została zakwalifikowana do dalszego postępowania.

W wyniku przeprowadzonej w dniu 25 lutego 2015 roku rozmowy kwalifikacyjnej  Komisja wyłoniła na stanowisko  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bedlnie

 

                                Panią  KATARZYNĘ  ZOFIĘ  NYKIEL    zam.  Kaszewy - Kolonia.


Uzasadnienie :

 

Oferta złożona przez kandydatkę spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze.  W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja uznała, iż kandydatka wykazała się znajomością  zagadnień na przyszłym stanowisku pracy oraz zagadnień z zakresu pomocy społecznej i z zakresu administracji samorządowej. Jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe  i predyspozycje pozwalają na pracę na stanowisku kierowniczym.

 

Postępowanie w ramach naboru przeprowadziła Komisja Konkursowa  w składzie:

- Przewodniczący -  Krzysztof Kołach,

- Sekretarz    Wanda Pejas,

- Członek – Aneta Ciężarek,

- Członek – Teresa Wasiak,

- Członek – Katarzyna Golis.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

 

                                                                               mgr inż.  Krzysztof   Kołach                       

Bedlno, dnia 2015.03.03

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-04 12:56:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-04 12:56:41
  • Liczba odsłon: 819
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683436]

przewiń do góry